Kontakt

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, RODO ) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest KONSILO Agnieszka Siembida. Dane osobowe, które podają Państwo podczas kontaktu z nami przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, a my nie przekazujemy ich innym podmiotom.

Dane przechowywane są do czasu załatwienia sprawy, z którą Państwo się zgłosili, a w uzasadnionych przypadkach w czasie przewidzianym na dochodzenie roszczeń.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Nie poddajemy danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.